Suomeksi >>


1. Registrets upprätthållare:
Thai Tip Foods
Drottninggatan 18 (2. vån)
07900 Loviisa
FO-nummer 1744825-8
tel. 040 415 2866

 

2. Ärenden ang. registret:
Thai Tip Foods betjänar i ärenden angående rekistret vardagar kl. 10:00-16:00

 

3. Thai Tip Food upprätthåller ett register p.ga. följande orsaker:
Administrering samt upprätthållandet av kundrelationen. Registrets information används främst för matbeställningar.

 

4. Registrets innehåll:
Den information som sparas i registret innehåller ej kundernas personliga information, ifall den ej är nödvändig för att upprätthålla kundrelationen.

 

5. Registret kan innehålla följande information:
• Namn
• Telefonnummer
• Epostadress
• Leveransadress

 

6. Informationskällor
Vårt företags primära informationskällor är: Den information som användaren själv registrerat samt händelser som är relaterade till användningen av de tjänster vi erbjuder.

 

7. Skyddande av informationen i registret
Registret upprätthålls som ett tekniskt inspelning. Informationssystemet är skyddat, och registret används endast av personer som behöver det i de arbetsuppgifter de utför.

 

8. Lagring av informationen
Personlig information lagras ej ifall det ej finns en orsak till det. Formulärverktygets information töms minst en gång per månad.

 

9. Rättighet att bli glömd
Europeiska Unionens dataskyddsförordning garanterar att den som är registrerad i registret har rätt att glömmas. Detta innebär att den registrerade kan begära att hens data tas bort genom att meddela Thai Tip Foods. Begäran bör vara skriftlig och undertecknad.