På svenska >>


1. Rekisterinpitäjä:
Thai Tip Foods
Kuningattarenkatu 18 (2. krs)
07900 Loviisa
Y-tunnus 1744825-8
puh. 040 415 2866

 

2. Rekisteriasiat:
Thai Tip Foods palvelee rekisteriasioissa arkisin 10:00-16:00

 

3. Thai Tip Foodsin asiakkaista pidetään rekisteriä:
Asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen ja ylläpitämiseen. Rekisteritietoja käytetään pääsäännöllisesti ruokatilauksia varten.

 

4. Rekisterin sisältö:
Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, mikäli ne eivät ole tarpeellisia asiakassuhteen kannalta.

 

5. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• Nimi
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Toimitusosoite

 

6. Tietolähteet
Yrityksemme ensisijaisia tietolähteitä ovat: Käyttäjän itsensä rekisteröimät tiedot sekä rekisteröidyn käyttäjän asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu, ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

 

8. Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja ei säilytetä mikäli näille ei ole tarvetta. Ruokatilausjärjestelmän lomaketyökalun tietoja tyhjennetään vähintään kerran kuukaudessa.

 

9. Oikeus tulla unohdetuksi
Euroopan Unionin tietosuoja-asetus takaa rekisteriin kirjatulle henkilölle oikeuden tulla unohdetuksi. Tämä tarkoittaa, että rekisteröity voi vaatia tietojensa poistamista ilmoittamalla asiasta Thai Tip Foodsille. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.